dmc1:dmc2:Array ( [0] => group-category )
dmc1 cat array 0:group-category PT:group
gpt:group
Array ( )

Styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter varav fyra valdes av årsstämman den 13 juni 2017. En ledamot, Anita Tollstadius, valdes vid extra bolagsstämma den 1 september 2017. Samtliga ledamöter är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

English