dmc1:dmc2:Array ( )
dmc1 cat array 0: PT:page
gpt:page
Array ( )

Ticker (Kortnamn) IRRAS
ISIN-kod SE0008321202
Handel i Bolagets aktier sker på Nasdaq First North Premier

IRRAS’ Certified Adviser på First North är Wildeco AB
Telefon: +46 8-545 271 00

Största aktieägarna

Ägande per den
30 september 2017
Ägande efter erbjudandet om inte övertilldelningsoptionen utnyttjas
Aktieägare Antal Procent Antal Procent
Vandel Medical Equipment (CY) Limited 3,259,000 18.9% 3,714,555 15.7%
Serendipity Ixora AB (publ) 3,188,107 18.5% 3,576,995 15.1%
F.EX Endotherapy Limited 3,030,800 17.6% 3,030,800 12.8%
Bacara Holdings Limited 956,107 5.6% 956,107 4.0%
Nyenburgh Holding B.V. 0 0.0% 666,666 2.8%
Timoben Medical Holding 652,000 3.8% 652,000 2.8%
Fjärde AP-Fonden 0 0.0% 595,000 2.5%
CWorldWide 0 0.0% 440,000 1.9%
Peak Asset Management 0 0.0% 333,333 1.4%
Leal & General Investment Management Ltd. 0 0.0% 277,500 1.2%
Övriga 6,131,405 35.6% 9,418,907 39.8%
Summa 17,217,419 100% 23,661,863 100%

 
English