dmc1:dmc2:Array ( )
dmc1 cat array 0: PT:page
gpt:page
Array ( )

Aktiesats

Pris

29.20kr

Byta

+0.00

Hög

29.50kr

Fördröjd minst 20 minuter.

Ticker (Kortnamn) IRRAS
ISIN-kod SE0008321202
Handel i Bolagets aktier sker på Nasdaq First North Premier

IRRAS’ Certified Adviser på First North är Wildeco AB
Telefon: +46 8-545 271 00

Största aktieägarna

Aktieägare Antal Procent
Lexington Holding Assets Ltd (BVI) 3,259,000 13.77%
F.EX Endotherapy Limited 3,030,800 12.81%
Bacara Holdings Limited 1,438,334 6.08%
Serendipity Group AB 1,356,468 5.73%
Serendipity Ixora AB 781,093 3.30%
Timoben Medical Holding 652,000 2.76%
Nyenburgh Holding B.V. 650,325 2.75%
Fjärde AP-Fonden (Fourth National Pension Fund) 595,000 2.51%
Avanza Pension (Nominee shareholder) 513,689 2.17%
SIS SIS AG 469,785 1.99%
JP Morgan Bank (Nominee sharholder) 440,000 1.86%
Nordnet Pensionsförsäkring AB (Nominee shareholder) 407,029 1.72%
Nomura PB (Nominee shareholder) 328,000 1.39%
Prioritet Capital AB 287,201 1.21%
Norda ASA 222,222 0.94%
Clearstream Banking S.A. (Nominee sharholder) 219,444 0.93%
Övriga 9,011,065 38.08%
Summa 23,661,455 100%

 
English