dmc1:dmc2:Array ( )
dmc1 cat array 0: PT:page
gpt:page
Array ( )

KPMG AB är Bolagets revisor sedan juni 2015 med Duane Swanson som huvudansvarig revisor. Duane Swanson är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisation för revisorer i Sverige. Revisorn kan nås via KPMG, Box 16106, SE-103 23 Stockholm, Sverige.

English