dmc1:dmc2:Array ( [0] => group-category )
dmc1 cat array 0:group-category PT:group
gpt:group
Array ( )

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Enligt IRRAS bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av fem ledamöter, alla valda på ordinarie bolagsstämma den 1 juni 2018. Samtliga styrelseledamöter väljs för perioden fram till slutet av årsstämman 2019.

English