dmc1:Ledningsgruppdmc2:LedningsgruppArray ( [0] => member-category )
dmc1 cat array 0:member-category PT:member
gpt:member
Array ( )
Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.

VD

tillbaka

Född 1958. Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:
Kleanthis G. Xanthopoulos har en M. Sc. och en Ph. D. inom molekylärbiologi från Stockholms Universitet och var docent vid Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige. Kleanthis G. Xanthopoulos har mer än 25 års erfarenhet av operativa positioner inom life science sektorn. Kleanthis G. Xanthopoulos har även stor erfarenhet som investerare i life science bolag i USA och EU och har grundat fyra life science bolag, av vilka två (exklusive IRRAS AB) börsnoterades på NASDAQ (Anadys Pharmaceuticals Inc., vilket köptes av F. Hoffmann-La Roche Inc. för 230 miljoner USD 2011, och Regulus Therapeutics Inc). Kleanthis G. Xanthopoulos har också finansierat och förmedlat flertalet samgåenden och samarbeten mellan stora farmaceutiska bolag.

Andra pågående uppdrag: Ordförande i Apricus Biosciences Inc., styrelseledamot i Zosano Pharma Inc. och Sente Inc. Medlem i ledningen av Cerus Advisors DMCC och ordförande i Helios Inc.

Innehav i IRRAS: 367 274 aktier

Optioner 1 275 000 personaloptioner via oprogram 2016/2020.
Även deltagare aktierättsprogrammet för VD vilket berättigar rill 475 604 aktier vid ett 510 (k) godkännande.

Kleanthis G. Xanthopoulos är ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning och ej i förhållande till större aktieägare.