Board of Directors

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.

Styrelseledamot och VD

Född 1958.
Styrelseledamot sedan 2015.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Zosano Pharma Inc. och Sente Inc. Medlem i ledningen av Cerus Advisors DMCC och ordförande i Helios Inc.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Kleanthis G. Xanthopoulos har en masterexamen och en doktorsexamen inom molekylärbiologi från Stockholms Universitet och han har varit docent vid Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.

Kleanthis G. Xanthopoulos har mer än 25 års erfarenhet av operativa positioner
inom life science sektorn. Han har även stor erfarenhet som investerare i life science bolag i USA och Europa och har grundat tre life science bolag före sin tid på IRRAS, av vilka två börsnoterats på NASDAQ (Anadys Pharmaceuticals Inc., vilket köptes av F. Hoffmann-La Roche Inc. 2011, och Regulus Therapeutics Inc). Kleanthis G. Xanthopoulos har också finansierat och förmedlat flera samgåenden och samarbeten mellan stora farmaceutiska bolag.

Aktier i IRRAS: 842 878 aktier.
Optioner i IRRAS: 1 275 000 personaloptioner via program 2016/2020 och 43 237 personaloptioner via program 2018/2022.

Kleanthis G. Xanthopoulos är ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och ej i förhållande till större aktieägare. Han är en Onassis stipendiat och har erhållit ett antal utmärkelser, inklusive E&Y’s Årets entreprenör i San Diego och Årets VD i San Diego.

Irras Radio Irras Academy

At IRRAS, your privacy and the protection of your personal data are important to us. To ensure GDPR compliance, this website does not store or track any personal information, including Google Analytics or form submission data.
By using the website, you acknowledge and accept our policy.