Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.

Kleanthis G. Xanthopoulos, Ph.D.

Styrelseledamot och VD

Född 1958.
Styrelseledamot sedan 2015.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot i Zosano Pharma Inc. och Sente Inc. Medlem i ledningen av Cerus Advisors DMCC och ordförande i Helios Inc.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Kleanthis G. Xanthopoulos har en masterexamen och en doktorsexamen inom molekylärbiologi från Stockholms Universitet och han har varit docent vid Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.

Kleanthis G. Xanthopoulos har mer än 25 års erfarenhet av operativa positioner
inom life science sektorn. Han har även stor erfarenhet som investerare i life science bolag i USA och Europa och har grundat tre life science bolag före sin tid på IRRAS, av vilka två börsnoterats på NASDAQ (Anadys Pharmaceuticals Inc., vilket köptes av F. Hoffmann-La Roche Inc. 2011, och Regulus Therapeutics Inc). Kleanthis G. Xanthopoulos har också finansierat och förmedlat flera samgåenden och samarbeten mellan stora farmaceutiska bolag.

Aktier i IRRAS: 842 878 aktier.
Optioner i IRRAS: 1 275 000 personaloptioner via program 2016/2020 och 43 237 personaloptioner via program 2018/2022.

Kleanthis G. Xanthopoulos är ej oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning och ej i förhållande till större aktieägare. Han är en Onassis stipendiat och har erhållit ett antal utmärkelser, inklusive E&Y’s Årets entreprenör i San Diego och Årets VD i San Diego.

Anita Tollstadius

Anita Tollstadius

Styrelseledamot

Född 1955.
Styrelseledamot sedan 2017.
Medlem i revisionsutskottet.

Andra pågående uppdrag:

VD i ContextVision AB och styrelseledamot i Tollstadius
& Co AB.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Anita Tollstadius har en masterexamen inom farmaci från Uppsala universitet och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Anita Tollstadius har mer än 30 års erfarenhet av global strategisk marknadsföring och från olika ledningspositioner inom life science sektorn.

Aktier i IRRAS: 5 000 aktier.

Anita Tollstadius är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Eva Nilsagård

Eva Nilsagård

Styrelseledamot

Född 1964.
Styrelseledamot sedan 2018.
Ordförande i revisionsutskottet.

Andra nuvarande uppdrag:

Styrelseledamot samt ordförande i revisionsutskottet i AddLife AB, styrelseledamot samt ledamot av revisionsutskottet i Bufab AB och styrelseledamot samt ledamot av revisionsutskottet i SEK, Svensk Exportkredit. Hon är grundare och VD för Nilsagård consulting.

Utbildning och annan relevant erfarenhet:

Eva Nilsagård är civilekonom och har en Executive MBA från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Eva har mer än 25 års erfarenhet från seniora ledningspositioner inom finans, strategi och affärsutveckling i globala noterade och privata bolag inom life science och bilindustrin.

Aktier i IRRAS: 5 000 aktier.

Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Catherine Gilmore-Lawless

Catherine Gilmore-Lawless

Styrelseledamot

Född 1960.
Styrelseledamot sedan 2019.

Andra nuvarande uppdrag:

Strategisk rådgivare International Stereotactic Radiosurgery Society
Ägare Gage Hospitality Group

Utbildning och annan relevant erfarenhet:

Catherine Gilmore-Lawless har studerat internationella affärer på Handelshögskolan i Stockholm och har en MBA från McGill University. Catherine Gilmore-Lawless har mer än 30 års erfarenhet från neurokirurgi. Hennes erfarenhet inkluderar mer än 15 år på flera ledande positioner hos Elekta Instrument AB, inklusive VD för Elektas amerikanska dotterbolag. Hon var där instrumental vid lanseringen i USA av ny neuroteknologi. Andra befattningar på Elekta var Senior Vice President, Marketing och Vice President, Clinical Intelligence, Neuroscience.

Catherine Gilmore-Lawless har också varit Chief Development Officer på Neurosource Inc., ett konsultbolag inom neuroteknologi och VD på CINN Foundation, en välgörenhetsorganisation som är dedikerade att förbättra livet på individer som drabbats av neurologiska problem.

Aktier i IRRAS: 0 aktier.

Catherine Gilmore-Lawless är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Marios Fotiadis

Marios Fotiadis

Styrelseledamot

Född 1973.
Styrelseledamot sedan 2012.
Medlem i ersättningsutskottet.

Andra pågående uppdrag:

Marios Fotiadis är ordförande och VD för Cerus Advisors DMCC och styrelseledamot i Klaris SA, Sente Inc., Plastics Unbound Ltd. och Rossart Ltd.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Marios Fotiadis har en MBA från Columbia University, New York. Marios Fotiadis
har mer än 20 års erfarenhet från private quity och venture capital inom life science
sektorn, bland annat som delägare i Advent International och TVM Capital. Han började sin karriär inom private equity och venture capital hos SG Capital Partners.

Aktier i IRRAS: 4 697 334 aktier via Lexington Holding Assets Ltd (BVI) och Bacara Holdings Limited.

Marios Fotiadis är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men ej i förhållande till större aktieägare.

Anders P. Wiklund

Anders P. Wiklund

Styrelseordförande

Född 1940.
Styrelseordförande sedan 2017.
Styrelseledamot sedan 2016.
Medlem av ersättningsutskottet.

Andra pågående uppdrag:

Styrelseledamot i EfRx Pharmaceuticals SA, Life Medical Sweden AB och Wiklund International AB.

Utbildning och arbetslivserfarenhet:

Apotekare (M.Sc. Pharm) från Farmaceutiska institutet. Studerade även företagsekonomi vid Stockholms universitet. Anders P. Wiklund har mer än 40 års global erfarenhet i ledande positioner inom farmaceutiska och bioteknikska bolag, bland annat som medgrundare av Esperion samt VD för KabiVitrum Inc och KabiPharmacia Inc.

Aktier i IRRAS: 13 182 aktier.

Innehav av teckningsoptioner: 100 000 teckningsoptioner i program 2017/2020.

Anders P. Wiklund är oberoende i förhållande till såväl bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Irras Radio Irras Academy

At IRRAS, your privacy and the protection of your personal data are important to us. To ensure GDPR compliance, this website does not store or track any personal information, including Google Analytics or form submission data.
By using the website, you acknowledge and accept our policy.